Outokummun kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2022 – 2025 

Outokumpulaisista 8. ja 9. luokan oppilaista liki neljännes on ilmoittanut kokevansa kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Samasta vastaajajoukosta yli kolmannes kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Lasten ja nuorten psykofyysis-sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Up ↑