Sotea ilmassa, Siun Sotea nimittäin.

Sattuipa tuossa eräässä sosiaalisen median keskustelussa minulle kysymys että onko mielestäni ”Siun Soten johto hoitanut asiat huonosti?”

Tuohon hieman haasteellista vastata kun en tiedä mitä voin oikein sanoa näin entisenä valtuutettuna ja tarkastuslautakunnan jäsenenä.
Vaan tässä on eräs näkökulma, mikä perustuu julkisiin asiakirjoihin niin jokainen voi sitten tehdä ihan oman päätöksen siitä onko menty maaliin ja millä tavoin.

Lähdetään vuodesta 2016 liikenteeseen. Silloin tarkastuslautakunta totesi kertomuksessaan mm. näin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hallintosäännössä tulisi selkeyttää kun- tien omistajaohjauksen ja kuntayhtymän valtuuston asema ja tehtävät.

Vuodet kuluivat ja vuonna 2019 juuri ennen toukokuun loppua vaihdettu tilintarkastaja kirjoitti vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksessaan mm. näin. 

” Tilinpäätöksen liitetietojen mukaan valmistelua kuntakohtaisten maksuosuuksien laskemiseksi on tehnyt omistajaohjauksen valmisteluryhmä ja yhtymän talousjohto. Toteamme, että kuntalain mukaisia päätösvaltai­sia toimielimiä ovat jäsenkuntien valtuustot, yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus. Yhtymävaltuusto on hyväksy­nyt vuoden 2018 jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet tilinpäätöspäivän jälkeen 19.3.2019. 

Muilta kuin edellä selostetun osin kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mu­kaisesti.  ”

No niin kuin jokainen voi huomata tuosta ylläolevasta kirjoituksesta niin selkeytys on jäänyt tekemättä. 

Sehän on tarkoittanut käytännössä sitä että kuntayhtymän talousraamin ovat päässeet sanelemaan kuntien ”talouspäälliköt” ja luottamushenkilöt.


Jännä juttu sinällään että kaikkien kuntien valintoja ei ole tehty niin että niistä löytyisi minkäänlaista virallista päätöstä millä mandaatilla ja euromäärällä he kuntaansa edustavat. 

No tämä on vain yksi hassu sivujuonne. 

Vaan mitäpä tämä tarkoittaa käytännössä.

Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallinnon ja luottamushenkilöiden pitäisi vaalia kuntayhtyhtymän etua.

Tässä tapauksessa tuo on ollut melkoisen tulkinnanvaraista kun vuosi toisensa jälkeen ollaan alijäämää tehty. 

Lainaan tähän otetta vuoden 2020 arviointikertomuksesta


Kuntayhtymän taseessa 31.12.2020 on kattamatonta alijäämää yhteensä 14,3 milj. €. Kuntayhtymän alijäämän kattamisessa on käytetty tuloksenjärjestelyerinä rahastoja 0,5 milj. € ja kertynyttä poistoeroa 1,5 milj. € kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Kuntayhtymän kattamattomaksi alijäämäksi jää näiden vähennysten jälkeen taseeseen yhteensä 12,2 milj. €. 

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kumulatiivinen alijäämä on oltava kokonaan 

katettuna kuntalain 110 § 3 mom. mukaan 

enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymä on ollut alijääminen vuodesta 2017 lähtien (kuvio 8). Kuntalain 115 §:n mukaan, jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on esitetty talouden tasapainottamistoimenpiteenä, että jäsenkunnat maksavat vuonna 2021 perussopimuksen 24 §:n mukaan määräytyvien maksuosuuksien lisäksi ylimääräisen maksun, jolla katetaan Siun soten vuoden 2020 tilinpäätöksen mukainen kumulatiivinen katettava alijäämä 12,2 milj. €. Lisäksi kuntayhtymä jatkaa edellisten vuosien tapaan omaisuuden realisointia. 

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi 10.12.2020 § 54 omistajaohjausneuvottelut syksy 2020, jossa omistajakunnat ovat lokakuun 2020 omistajaohjauskokouksessaan lupautuneet kattamaan vuoden 2020 tilinpäätöksen kumulatiivisen alijäämän vuoden 2021 aikana ylimääräisellä lisärahoituksella. Puolestaan talousarvioon 2021 oli kirjattu, että tästä syystä 

vuoden 2021 talousarvio sekä vuosien 2022–23 taloussuunnitelmat on mahdollista suunnitella nollatuloksen mukaisesti. Jotta omistajakunnat pystyvät maksamaan ylimääräisen maksun vaatii se perussopimuksen muuttamista. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen mukaan perussopimuksen muutos on jäsenkunnissa valmistelussa ja se on tulossa jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi kevään 2021 aikana. Tämä toimenpide ei katkaise Kuntalain 110 §:n mukaista alijäämän kattamisvelvollisuutta, koska kumulatiivisen alijäämän tulee olla katettuna tilinpäätöshetkellä. 

” 

No nyt sitten voidaankin kysyä että onko johto, hallituksen esittelijä, hallitus ja viimekädessä valtuusto toiminut niin että kuntayhtymän etua on vaalittu? 

Onko? Sitä sopii hieman miettiä. 

Enkä tarkoita sitä että olisi pitänyt antaa avoimen velkakirja niin kuin nyt tuntuu olevan halussa tuon aster-projektin tiimoilta ( https://www.karjalainen.fi/maakunta/professori-kommentoi-asteria-lukijan-kirjoituksessa-tietojärjestelmällä-ei-voi-ehkäistä-kansantauteja )

Mutta tolkku kaikessa.  

Ei niin ajattelematonta ihmistä saisi olla päätöksenteossa mukana joka ei ymmärtäisi että kun vuosi toisensa jälkeen haetaan miljoonien, kymmenien miljoonien säästöjä alalta jossa tarvitaan paljon tekeviä käsiä niin jossain se näkyy ja tuntuu.  

Se ei kuulkaas juurikaan lohduta sitä työtekijää joka on ajanut itsensä loppuun sen takia kun kuntayhtymän epäonnistunut talouspolitiikka on ajanut tilanteen kaaokseen työtekijöiden suhteen ja samalla ne reippaat 160.000 Pohjois-Karjalaista ovat joutuneet samalla sellaiseen tilanteeseen että heiltä on laskettu palvelun tasoa suunnitelmallisesti ja joissain tapauksissa todella kovalla hinnalla. 

Joten onko Siun Soten onnistunut? 

Sen päätät sinä.


Mutta kun kysymys esitettiin minulle, niin tässäpä on minun mielipide.

Taloudellisesti kyllä, mutta inhimillisellä arvolla mitattuna ei. 

On saatu hyviäkin asioista aikaiseksi, voi vain miettiä sitä että miten paljon työntekijäystävällisemmin muutokset olisi saatu tehtyä jos heitä olisi kuunneltu enemmän ja olisi voitu säästämisen sijaan keskittyä hoidon ja toimintatapojen parantamiseen.

Olisiko ollut parempi mennä ihminen ( asiakas ) ja työntekijät edellä?

Normaalisti aina kun tehdään suurta muutosta niin silloin siitä tulee enemmän kuluja kuin säästöjä ainakin sen aikaa kunnes se ns. uusi normaali on nykypäivää.
Ja nythän on vain tehty, oliko se nyt 19 organisaation muutos joka on ”finnairin kokoinen pörssiyhtiö” vai miten ne sanat oikein menikään.

Sitten voidaankin miettiä onko kuntayhtymä sitten pörssiyritys, 

vai ihmisten fyysisestä, henkisestä terveydestä ja turvasta huolehtiva huolenpitokuntayhtymä? 

Sitäkin voi miettiä ihan jokainen omalla kohdalle, haluaako hyvää ja ajantasaista hoitoa vai kuulla miten halvalla sitä sinutkin hoidetaan. #tarvevakiointi ja muut hienot sanat.

Kiitos jokaiselle hoitajalle, lääkärille ja kaikille teille jotka jaksatte elää sitä oikeaa elämää eikä sen erään talon rinnakkaistodellisuutta. 

Kiitos teille ja anteeksi, kun luottamushenkilönä en ole voinut asioita paremmin hoitaa.


Ota yhteyttä WhatsAppilla

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: