Oikeusasiamies ja Siun Sote

Lainaus raportista jonka voit lukea kokonaisuudessaan alta.
” Apulaisoikeusasiamies kiinnittää huomiota siihen, että tarkastuksella saadun tiedon ja tehtyjen havaintojen perusteella Siun soten johdolla ja henkilökunnalla on merkittävästi epätietoisuutta voimassa olevan vanhustenhuollon palveluja koskevan lainsäädännön sisällöstä.Apulaisoikeusasiamies on jo aiemmin asiassa 4070/2020 kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät virkamiehet olleet tietoisia siitä, että vanhus- palvelulain mukaan iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä, eikä asiassa voida menetellä asiakkaiden tahdon vastaisesti.Tämän tarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, että henkilöstön ja johdon käsitykset noudatetuista käytännöistä poikkesivat monelta osin toisis- taan. Saatujen tietojen mukaan myöskään lähiesimiehillä ei ollut tietoa esimerkiksi käytössä olevasta työnohjausmahdollisuudesta. Ottamatta yksittäisten asioiden osalta kantaa siihen, miten ne tosiasiallisesti ovat Siun sotessa toteutuneet, apulaisoikeusasiamies toteaa, että johdon on huolehdittava siitä, että työskentelyä ohjaavat ohjeistukset ovat lain- mukaiset ja selkeät, henkilöstö on tietoinen ohjeiden sisällöstä, ja nii- den noudattamista valvotaan.”

1389_2020

Ota yhteyttä WhatsAppilla

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: