Sote-sotkua kerrakseen


Minun piti tästä tehdä ensin podcast joka olisi alkanut pienellä laululla ( Joulupukki matkaa jo käy )
jonka sanat olisi menneet näin:

Ei kysellä saa, ei kirjoittaa saa, Siun Sote voi tulla ikkunan taa, hiljaisuus taas päällä nyt on.

No minä nauhoitin tuon, mutta kun kuuntelin aikaansaannokseni niin pakko oli tehdä päätös tuon kohdan deletoimisesta. Vaikka osaankin olla tarvittaessa julma immeinen niin rajansa kaikella. 

Vaan mennäämpä asiaan, eli miksi täällä ollaan hipi hipi hiljaa kun jotain ikävää sattuu tuolla Siun Soten maailmassa.
Siitä ei juuri edes maakuntalehti mitään uutisoi, paitsi sisäsivuilla, pienenä juttuna jonka sisältö on tietyiltä osin pyöristelty niin lättänäksi että ei voi kuin vain ihmetellä ja samalla haudaten sen myös maksumuurin taakse että mahdollisimman pieni joukko pääsee tällaiseen maakunnallisesti merkittävään asiaan tutustumaan.

Siinä se juttu vasemmassa alareunassa on. Ai miksikö on blurrattu, no siksi että maksumuuri ja tekijänoikeudet sen vaativat.

Enkä nyt tässä tapauksessa tarkoita tammikuisen hallituksen listalla olleita puoltakymmentä Oikaisuvaatimusta koronasuojavarusteiden korvaamisesta. Jotka sinällään ovat erittäin mielenkiintoisia ajatellen sitä miten eriarvoiseen asemaan es. ne muutamat jäljellä olevat pienet hoitokodit on koronan takia asetettu.
Siun Sotehan saa rahaa valtiolta ja kunnilta suojavarusteisiin, mutta nämä kovalla työllä itsenä ja perheensä elättävät yrittäjät eivät. Eli melkoisen kaukana ollaan siitä mistä on puhuttu, eli tasa-arvoisesta kohtelusta eri toimijoiden välillä. 

Vaan tässä on kyse kertaluokkaa vakavammasta asiasta.

Eli ongelmista ( mahdollisesti jopa hankintalain vastaisista ) ostoista.
Tässä alhaalla on lainaus osasta dokumenttia.

Rondon kautta on kulkenut vuonna 2019 käyttötaloustilien kautta yhteensä 173 M€ ja yhteensä 4.039 ulkoiselle toimittajalle. Summaa ei voi verrata tuloslaskelman summiin, koska hakurajausten takia tämä summa sisältää vain ulkoisille toimittajille suoritetut maksut, eikä mm. maksuja kunnille ja sidosyksiköille. Myös palvelusetelijärjestelmän maksut (Vaana) rajautuvat haun ulkopuolelle. Rondon kautta eivät kulje myöskään esim. perhehoidon palkkiot, toimeentuloturva, omaishoidon tuki jne., jotka kulkevat Populuksen tai ProConsona –ohjelmien kautta, eivätkä tasetileille kirjatut aineiden ja tarvikkeiden ostot.
Vuoden 2019 osalta maksuja on maksettu sellaisille ulkoisille toimittajille, joilla ei ole voimassa olevaa sopimusta keväällä tehdyn tarkastuksen jälkeen 56 ME, joka elokuussa tehdyn tarkastelun jälkeen täsmentyi 13 M€:oon (6,6 %).
Tarkastelu tehtiin uudestaan vuoden 2020 osalta joulukuussa (18.12.2020 tilanteen ajankohdasta) vastaavilla rajauksilla. Tarkasteluajankohtaan mennessä Rondon kautta on maksettu 132 M€ euroa yhteensä 3.956 toimittajalle. Näistä vastaavia sopimuksettomia ostoja on n. 7,1 M€, joka on 3,4 % Siun soten hankintalain alaisesta ostamisesta (vertailusumma = ulkoisten palvelu- ja materiaalihankintojen yhteissumma Rondossa). Jättämällä alle 15 000 euron ostot tarkastelun ulkopuolelle, suhdeluku on 2 %. Ko. summa sisältää mahdollisesti Covid-ostoja, joista osa on tehty sopimuksettomilta toimittajilta äärimmäisessä kiireessä, mutta näitä ei ole tarkastelussa eroteltu. Covid-ostot on kuitenkin järjestelmästä saatavissa koodin perusteella, ja niitä on ollut n. 2,8 M€.
 

Tässä kohdin voidaankin sitten miettiä että mitkä nuo summat ovat olleet vuosina 2017 – 2018

Eli näin näppärästi meidän yhteisiä verovaroja on käytetty.
Onneksi sisäinen tarkastus, ( tässä kohdin on todettava että tarkastuslautakunta tekee ulkoista tarkastusta ja ei ole ollut asiasta tietoinen, eikä tietenkään ole voinut siihen täten puuttua ) on huomannut tämän ja sitä kautta asia on mennyt eteenpäin.

No eihän siinä nyt tarvitse olla kovinkaan suuri ennustaja mitä tuosta seuraa, koska kuntalain  pykälässä 123 on melkoisen selkeää tekstiä.

Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tässäpä on sitten tuo pöytäkirja. 

2021133-12-25235

Eli mennäänkö tässäkin sitten ” Mitä isot edellä ( HUS ) sitä pienet perässä ( Siun Sote ) ”

Sitä minä en vain ymmärrä että miksi asiasta ollaan oltu kuin se ”neste”sukassa. Ihan samalla tavalla kuin siitä 2018 tilintarkastuskertomuksesta jossa sanottiin mm. näin.

Muilta kun edellä selostetun osin kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätöksien mukaisesti

Ai niin, kukahan se sanoi meidänkin valtuustossa että ”eihän se sote-enää kuulu meille.”  Ei ehkä kuulu, mutta on meillä oikeus vaatia että rahojamme käytetään oikein ja että edes maksuosuudet olisivat kohdillaan.

Mutta niin kauan kun täälläkin leikitään strutseja ja pidetään päätä puoli metriä maan sisällä niin mitäpä sitä mistään huolta kantamaan……. Puhumattakaan siitä että siitä keskusteltaisiin tässä kylässä.

Ei ihme että Siun Sote on ”hyvässä huudossa” kun kaikki ikävät asiat on lakaistu niin syvälle maton alle että ei edes tutkiva media niitä löydä, tai halua, tai saa löytää.
Puhumattakaan siitä että me omistajana saataisiin tietoa asioista jotka meitä koskettavat.

Ota yhteyttä WhatsAppilla

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: