Kuntalaki ja sen noudattaminen

Uusi kausi on alkanut ja tuonut mukanaan muutamia vastuista valituille. Yksi sellainen on sidonnaisuusilmoitusten tekeminen.

 

Kuntalain (410/2015, 84 §) mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

Outokummussa tämän asian teknisen puolen hoitaa muin palvelut, Tässä pääset katsomaan mikä oli tilanne 14.9.2017 ( SIDONNAISUUSILMOITUSTEN KOOSTE 140917 VERKKOVERSIO  ) näiden ilmoitusten suhteen.

Hienoa että lähes kaikki Outokumpulaiset luottamushenkilöt ovat kuntalakia noudattavia.

Tähän muuten littyy sellainen mielenkiintoinen asia että kansallisarkisto linjasi sellaista että tämä sen verran merkittävä ja tärkeä asia että nämä ilmoitukset ovat säilytettävä pysyvästi. ( PÄÄTÖS 30.6.2017 )
Joten jokainen ilmoituksen tekenyt ihminen voi kertoa olevansa kansallisarkistossa maailman tappiin asti 😀 😀 😀

Outokummun kaupungin sidonnaisuus sivut ovat täällä ( Linkki )

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: