Valtuustoaloite 27.10.2014

Tänään sitten jätettiin tälläinen aloite:

VALTUUSTOALOITE

Outokummun Kaupunginvaltuusto

27.10.2014

Valtuustoaloite TUTA – työryhmän perustamisesta

Me allekirjoittaneet esitämme seuraavaa valtuustoaloitetta:

Perustetaan tulevaisuus- ja taloustyöryhmä Outokummun kaupungin 

tulevaisuuden suunnittelun avuksi

Aloitteen perustelu:
Kaupungin strategia ja pitkäaikainen suunnittelu tarvitsee tuekseen käyttäjän näkökulman. Käyttäjän eli kuntalaisen näkökanta on pidettävä ensisijaisena ohjenuorana, kun nykyisiä palvelukäytäntöjä ja uudistamisideoita tarkastellaan. TuTa – työryhmän pääasiallinen tehtävä olisi tulevaisuuden visioiminen erityisesti kuntalaisen ja käyttäjän silmin.
Katsomme, että kuntastrategian muutaman vuoden aikajakso on liian lyhyt itsenäisen kunnan kestävän kehityksen suunniteluun. Se ei anna tilaa mm. sosiaalisen ja kulturaalisen ilmaston tarpeiden ja muutosten huomioonottamiseen.
Kiristynyt taloustilanne on lamaannuttanut kuntamme pitkäjänteisen kehittämisen ja tulevaisuuden visioinnin. Uhkana on, että jäämme kehityksessä naapurikuntien jalkoihin.

Nettiportaalien ja muiden avointen kanavien kautta on mahdollisuus suoraan keskusteluyhteyteen kuntalaisten kanssa. Tätä mahdollisuutta meidän tulisi käyttää hyväksemme. Tällä tavoin jokaisella outokumpulaisella olisi mahdollisuus tuoda omia näkökulmia ja ideoita esille.
Varsinaisen työryhmän kokoonpano koostuisi poliittisista päättäjistä sekä nuorisovaltuuston, seniorineuvoston, seurakunnan ja yrittäjien edustajista. Menetelmä minimoisi valtahierarkiset rasitteet sekä toisin esille poliittisten päättäjien lisäksi myös kuntalaisten äänen.

Työryhmän kokoontumistiheys olisi noin 4-6 kertaa vuodessa. Kokoontumisista tehtäisiin muistio, joka olisi julkinen ja kommentoitavissa. Jokaisen kokoontumisen aikana päätettäisiin myös seuraavan tapaamisen aihealue. Tämä antaisi työryhmän jäsenille mahdollisuuden työstää aihetta omissa yhteisöissään.
Aihealue julkaistaisiin myös nettiportaalissa ja / tai muissa avoimissa kanavissa, jota / joita kuntalaisen voisivat kommentoida, tarvittaessa myös anonyymisti.
Tarvittaessa työryhmä voisi järjestää erilaisia seminaareja tai verkon kautta suoritettavia webinaareja.

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: