Kilpailutus on kiva sana, vai onko?

Sainpa tälläisen linkin silmieni eteen, teksti on kokonaisuudessaan tuossa alempana.
Olen tässä nyt yrittänyt tekstiä tavata ja päästä tähän sisälle.
Toivon että sinäkin teet niin.

Hankintatoimen johtokunta 21 08.09.2014

21

Toimistotarvikkeiden hankintaa (SEU16824) koskeva hankintaoikaisuvaatimus

4042/02.08/2014

HTJK

Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti toimistotarvikkeiden hankinnan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla sopimuskaudelle 1.8.2014 – 31.7.2016 + yhden (1) vuoden optio ajalle 01.08.2016 – 31.07.2017. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy. Toimittajien järjestys määräytyy siis pisteiden perusteilla. Voittaja on ensisijainen toimittaja. Toiseksi tullut toissijainen jne.

Hankinnassa ovat mukana seuraavat tahot:

Joensuun kaupunki
Outokummun kaupunki
Tohmajärven kunta
Kontiolahden kunta
Juuan kunta
Lieksan kaupunki
Liperin kunta
Heinäveden kunta
Kiteen kaupunki
Rääkkylän kunta
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun Tiedepuisto Oy
Puhas Oy

Hankintasopimukseen on mahdollista yhteistyötahojen liittyä myös jälkikäteen.

Hankinnan ennakoitu arvo on sopimuskaudelta optio mukaan lukien noin 1 000 000 – 1 100 000 euroa.

Tarjouspyyntö julkaistiin 30.04.2014 ja määräaikaan 10.06.2014 klo 14.00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta:

– X-Partner Joensuu Oy
– Koneva Oy
– Staples Finland Oy
– Lyreco Oy
– Pohjois-Karjalan Systema Oy

Lyreco Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut alkaaliparistojen kokojen LR 3 ja LR 6 kohtiin molempiin LR 6 -koon alkaaliparistoa. Tarjoajan tarjouksessa ilmoittama tuotenumero myös osoittaa tarjoajan verkkokaupassa pariston olevan LR 6 -koon paristo.

Staples Finland Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön kohtaan ”Irtolyijy, kovuus B-H (1 ras = 12 lyijyä) 0,7 mm” 0,5 mm irtolyijyä, joka myös kovuudeltaan (2H) on kovempi kuin tarjouspyynnössä vaadittu. Kyseisen tuotteen kohdalla oli tarjousaikana esitetty kysymys, että voiko kyseiseen kohtaan tarjota 0,5 mm irtolyijyä, mikä oli vastauksissa yksiselitteisesti kielletty.

X-Partner Joensuu Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön kohtaan ”Irtolyijy, kovuus B-H (1 ras = 12 lyijyä) 0,7 mm” 0,5 mm irtolyijyä, joka myös kovuudeltaan (2H) on kovempi kuin tarjouspyynnössä vaadittu. Kyseisen tuotteen kohdalla oli tarjousaikana esitetty kysymys, että voiko kyseiseen kohtaan tarjota 0,5 mm irtolyijyä, mikä oli vastauksissa yksiselitteisesti kielletty. Lisäksi mm. kohtaan ”Liimapuikko, stick, vesipohjainen, koko n. 15 g” tarjoaja on tarjonnut tuotetta, jonka koko ei pysy asetetussa +-10 % toleranssissa kyseisen tuotteen kohdalla.

Koneva Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön kohtaan ”Laskukonerulla valkaistu, 57 mm x 40 m” tuotetta, jonka pituus ei ole +-10 % toleranssin sisällä. Lisäksi mm. kohtaan ”Kirjanpäällysmuovit (kontaktimuovit), materiaali kirkas PVC 90 mic., 40 cm X 15 m” tarjoaja on tarjonnut tuotetta, jonka leveys eikä myöskään pituus ole asetetun +-10 % toleranssin sisällä; ja kohtaan ”Liimapuikko, stick, vesipohjainen, koko n. 15 g” tarjoaja on tarjonnut tuotetta, jonka koko ei pysy asetetussa +-10 % toleranssissa kyseisen tuotteen kohdalla.

Tarjous on lopullinen sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta eikä sitä voida saattaa jälkikäteen tarjouspyynnön mukaiseksi tai sallia tarjouksen parantamista tarjousajan päättymisen jälkeen.

Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö päätti 12.6.2014, että sopimus toimistotarvikkeiden hankinnasta tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla sopimuskaudelle 1.8.2014 – 31.7.2016 tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Pohjois-Karjalan Systema Oy:n kanssa.

Päätös mahdollisen option käytöstä tehdään erikseen.

Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ei ole enempää kuin yksi niin tästä johtuen valitaan vain yksi toimittaja. Mikäli toimittaja syyllistyy sopimusvuoden aikana kolmeen (3) sopimusrikkomukseen, sopimus puretaan ja hankinta joudutaan tässä tilanteessa kilpailuttamaan uudestaan.

Staples Finland Oy on lähettänyt hankintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen 26.6.2014, joka on liitteenä.

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista ja virheellisen menettelyn korjaamista.

Valittaja viittaa valituksensa perusteluissa Lyreco Oy:n tarjoukseen, jonka hankintayksikkö oli hylännyt sillä perusteella, Lyreco Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjoaja on tarjonnut alkaaliparistojen kokojen LR 3 ja LR 6 kohtiin molempiin LR 6 -koon alkaaliparistoa. Tarjoajan tarjouksessa ilmoittama tuotenumero myös osoittaa tarjoajan verkkokaupassa pariston olevan LR 6 -koon paristo. Valittaja ei kuitenkaan tuo esille sitä tosiasiaa, että Lyreco Oy on tarjouksessaan ilmoittanut molempien tuotteiden kohtaan saman tuotekoodin lisäksi myös tuotenimen kohdalle tuotteen ”PK4 MAXELL AA/LR6 PARISTO SHRINK”. Tästä tuotenimestä on selvästi luettavissa, että kyseessä on LR6 –koon alkaaliparisto.

Kyseinen Lyreco Oy:n ilmaisu tarjouksessa on selvä ja tarjous on lopullinen sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta eikä sitä voida saattaa jälkikäteen tarjouspyynnön mukaiseksi tai sallia tarjouksen parantamista tarjousajan päättymisen jälkeen. Mikäli hankintayksikkö olisi sallinut kyseisen kohdan täsmentämisen, niin tällöin hankintayksikkö olisi menetellyt hankintalain

Valittajan mielestä myös Pohjois-Karjalan Systema Oy:n tarjous tulisi hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjoaja on ilmoittanut kohtiin ”Karttaneula, eri värejä, pyöreä nuppi” ja ”Korjausrulla” saman tuotekoodin. Tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessa tuotenimeksi kohtaan ”Karttaneula, eri värejä, pyöreä nuppi” tuotteen ”Karttaneula Actual värilajitelma” sekä kohtaan ”Korjausrulla” tuotenimen ”Korjausrulla Actual”. Huolimatta siitä, että molempien tuotteiden kohdalla on sama tuotekoodi, niin tarjouksessa ilmoitetuista tuotenimistä voidaan päätellä selvästi, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnössä pyydettyjä

Ennen hankintapäätöksen tekemistä, hankintayksikkö on käynyt tarjoajan luona 12.6.2014 tarkistamassa tarjoajan tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuudet ja niiden soveltuvuuden toimistokäyttöön. Tässä yhteydessä on tarkistettu myös valituksenalaiset tuotteet ja todettu myös niiden olevan tarjouspyynnön mukaiset.

Lisäksi tuotenimien oikeellisuuteen ja tuotteiden tarkistukseen perustuen pelkästään saman tuotekoodin toistuminen kahdessa kohdassa voidaan katsoa kirjoitusvirheeseen rinnastettavaksi ilmaisuerehdykseksi, jonka täsmentäminenkin olisi hankintalaissa sallittua.

Markkinaoikeus on käsitellyt vastaavanlaisia tapauksia mm. asioissa MAO:545/10 ja MAO:369/10. Näissä tapauksissa Markkinaoikeus on katsonut, että huolimatta tuotekoodin virheellisyydestä tai tuotekoodin toistumisesta ei tarjoajaa ole tullut tästä syystä hylätä. Joensuun seudun hankintatoimen tapauksessa Pohjois-Karjalan Systema Oy:n tarjouksen hylkääminen pelkän virheellisen tuotekoodin perusteella olisi vastoin Markkinaoikeuden oikeuskäytäntöä sekä olisi tarjoajaa kohtaan kohtuuton seuraamus, koska esitetyistä tuotenimistä käy selville tarjotun tuotteen tarjouspyynnön mukaisuus sekä lisäksi hankintatoimi on kädestä pitäen tarkistanut tarjotut tuotteet toimittajan tiloissa.

Hankintapäällikön päätösehdotus:

Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää, että Staples Finland Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus hylätään edellä mainituilla perusteilla.

Päätös:

 

Joko hankintatoimessa on todella kovia toimistotarvikkeiden ammatti-ihmisiä tai sitten on sattunut sopiva kuvasto vaan käsille. Mene ja tiedä.
Mutta onko tässä nyt sitten sitä järkeä vai ei?

Se jää kyllä jokaisen oman harkinnan varaan.

Sääli vaan että tuolla listalla keikkuu myös Outokummun kaupunki. Täällä on paikallisia yrityksiä jotka varmasti voisivat tarjota oman kaupungin tarpeen verran jos vain olisi halua.
Aina näihin saadaan kymmenen ”hyvää syytä ” miksi näin on tehtävä, mutta olisikohan aika miettiä se yksi syy miten saadaan veroeurot pysymään kunnan rajojen sisällä.

Aina kun tälläisiä juttuja tulee vastaan niin alkaa ottamaan päähän kaikki nämä kauniit puheet mm. valtuustossa siitä miten tärkeätä paikallisten yritysten tukeminen on.
Jokainen täyspäinen ihminen ymmärtää ja on jo ymmärtänyt tuon.

Tämä toiminta on yhtä viisasta kuin se että alkaisi Joensuulaisen marketin kassajonossa, kärry täynnä ruokaa pitämään palopuhetta siitä miten tärkeätä on ostaa Outokummusta.

Ei tämä vaan taas mahdu minun jakeluun ei.

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: