Sähköpostin tuomaa

Aihe: KANSALAISALOITE KUNNALLISEN ITSEHALLINNON PUOLESTA PAKKOLIITOKSIA VASTAAN
Kuntien kirjaamoja pyydetään välittämään tämä viesti kuntajohtajille ja valtuutetuille.Arvoisa kuntapäättäjä,Hallitus pyrkii kuntauudistuksellaan vähentämään kuntien määrää, mikä vaikuttaa suoraan Suomen kansalaisten palveluihin ja heidän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja arkeensa. Kunta- ja palvelurakennetta ollaan muuttamassa keskusjohtoisesti, kuntia ja kuntalaisia aidosti kuulematta.

Pakkoliitoksia vastaan -liike on rekisteröinyt aloitteen itsehallinnon puolesta kuntien pakkoliitoksia vastaan. Se on kansalaisten kannanotto hallituksen ajamaan uudistukseen. Liike kannattaa kuntien omaehtoista ja yhteistyöhön perustuvaa kunta- ja palvelurakenteen kehittämistä.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten oikeutta päättää omista ja yhteisistä asioistaan sekä pitää koko Suomi asuttuna. Aloitteella halutaan:

1) vahvistaa kuntien suojaa valtiohallinnon pakottamia kunta- ja osakuntaliitoksia vastaan;

2) varmistaa kunnille riittävät voimavarat lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi; ja

3) edellyttää toimivaa lähidemokratiaa.

Kansalaisaloitteelle vaaditaan 50.000 allekirjoittajaa, jotta eduskunta käsittelee sen. Siksi pyydämme Teidän apuanne. Mikäli olette kanssamme samaa mieltä, pyydämme Teitä allekirjoittamaan aloitteen sekä välittämään viestiä eteenpäin ja edistämään allekirjoitustavoitteen täyttymistä. Mahdollisuuksienne mukaan voitte esimerkiksi organisoida nimien keräystä kunnantalolla tai kirjastossa sekä kertoa aloitteesta tilaisuuksissa, joissa tapaatte kuntanne asukkaita.

Aloitteen voi allekirjoittaa yhdistyksen verkkosivuilla: www.pakkoliitoksiavastaan.fi. Sivuilta löytyy koko aloite perusteluineen sekä tulostettava allekirjoituslomake ja palautusohjeet. Tämän lisäksi aloitteelle on valmisteltu Facebook-sivutwww.facebook.com/PakkoliitoksiaVastaan. Aloitteen virallinen linkki on https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/309.

Aloitteesta on pidetty virallinen tiedotustilaisuus tiistaina 23.4.2013 klo 11.00. Tilaisuuden voi  katsoa jälkikäteen osoitteessa: http://julkinen.fi/video/736. Aloitetta oli kommentoimassa Pakkoliitoksia vastaan -liikkeen edustaja kunnanjohtaja Vesa Ketola Ypäjältä ja professori Risto Harisalo Tampereen yliopistolta.

Olemme kiitollisia mikäli voitte avustaa meitä aloitteen eteenpäin viemisessä!

Pidetään Suomi asuttuna!

Kunnioittavasti

Pakkoliitoksia vastaan –liikkeen puheenjohtajat

Pia Tynys,  puh. 040 149 2244 ja
Mikael Lönnroth puh. 045 120 0011

Ystävällisin terveisin

Merja Simola
vs. hallintojohtaja
Sysmän kunta
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ
044 713 4505
etunimi.sukunimi@sysma.fi

Maaseudun mallia maailmalle – Yksi Sysmä!

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: